1. Sut mae dechrau cadw gwenyn?

 

Y ffordd orau o ymhél â gwenyn a chadw gwenyn yw trwy'ch cymdeithas gwenynwyr lleol. Gallwch ddod i wybod am wenyn, gwisgo'r siwtiau a hyd yn oed trin a thrafod rhai gwenyn cyn ichi gymryd y cam mawr, gwario arian ar gychod gwenyn a chyfarpar a sefydlu'ch nythfa eich hun. Gallwch ddarganfod ydy cadw gwenyn yn gweddu i chi a beth sydd ynghlwm mewn gwirionedd a byddwch yn cael cefnogaeth a chyngor amhrisiadwy gan aelodau eraill.

Dyluniwyd ein Cwrs Diwrnod Blasu i bobl nad ydynt yn siŵr ydyn nhw'n barod i ymroi i gwrs cadw gwenyn llawn eto neu i bobl sy'n awyddus i wybod mwy. Neu, os ydych chi'n byw yn ardal Llambed, hwyrach y bydd gennych ddiddordeb mewn mynychu'n Cwrs Dechreuwyr nesaf.

Byddwch yn gweld manylion cymdeithasau gwenynwyr mewn ardaloedd eraill o Gymru trwy Gymdeithas Gwenynwyr Cymru ac yn Lloegr trwy Gymdeithas Gwenynwyr Prydain.

 

  

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com