2.  Beth ddylwn i ei wneud os gwelaf haid o wenyn?

 

Fel rheol, mae gwenyn mêl yn heidio yn y tymor gweithgar ac er y byddant yn ymgartrefu ar lwyn neu goeden fel rheol, gallant ymgartrefu ar bron unrhyw beth - mainc bicnic er enghraifft. Fel rheol, ymddangosant yn ystod diwedd y bore neu'n gynnar yn y prynhawn ar ddiwrnodau cynnes, sych a rhydd o wynt.

 

Ni fydd haid yn achosi unrhyw niwed o adael llonydd iddi. Nid oes ganddynt ddeoraid i'w diogelu ac maen nhw newydd fwyta pryd mawr o fêl i'w cadw i fynd am rai dyddiau.

 

Os gwelwch haid, bydd gwenynwyr lleol yn hapus i'w casglu'n rhad ac am ddim fel rheol. Byddwch yn ymwybodol na fydd modd mynd at bob haid yn rhwydd a gellir ond cymryd camau ar ôl i asesiad risg addas gael ei gyflawni ar y safle.

Os gwelwch haid yn ardal Llambed, cysylltwch â'n Cydlynydd Heidiau ar 01570 480571. Bydd yn trefnu i un o'n "dalwyr heidiau" yn eich ardal ddod i ddelio â'r haid.

Os gwelwch haid yn ardal Aberystwyth, cysylltwch Gymdeithas Gwenynwyr Aberystwyth ar 01970 832359.

Os gwelwch haid yn ardal Aberteifi, cysylltwch Gymdeithas Gwenynwyr Glannau Teifi ar 01545 590515.

Fel arall, fe welwch fanylion cymdeithas gwenynwyr mewn ardaloedd eraill o Gymru ar wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru.  

 

Neu, mewn argyfwng, neu i gael help wrth ddelio â nyth gwenyn meirch, gallwch gysylltu ag adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol a gofyn am yr adran rheoli pla.l

 

Click British Beekeepers' Association for a leaflet on swarming honey bees and an image of a resting swarm.

 

Additional images showing the differences between a honey bee, bumble bee, wasp and hornet, are available here.

 

If you have a swarm, local beekeepers will usually be happy to collect it free of charge. However, please be aware that not all swarms will be readily accessible and action can only be taken when a suitable on site risk assessment has been carried out. Specifically, if you have honey bees in the fabric of your property these cannot usually be dealt with by a beekeeper; we are not able to go up into lofts, on to a roof, or remove roof tiles or other parts of a building’s structure; we cannot remove bees out of cavity walls; we can only attempt to remove bees from a chimney if there is a means of lighting a smoky fire beneath them. If the bees are not causing a nuisance or a threat, they can be left alone, but if you consider them to present a risk or a disturbance, further guidance on what to do is available from the British Beekeepers’ Association.

 

If you don’t think they are honey bees:

Click here for a step by step  guide to help you identify the insect and decide what to do.  

 

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com