Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch

‚Äč

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch!

Mae ein Cymdeithas yn ymestyn dros ardal Llambed ac o'i chwmpas yng Ngheredigion. Ein nod yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o wenyn mêl a chadw gwenyn yn ein hardal trwy gyfrwng hyfforddiant, cefnogaeth a chyngor i aelodau'r cyhoedd ac i'n haelodau ein hunain.

6th May 2019. We are at Cae Hir Gardens, from 10 - 4. Come and meet us and see what we do.

 NRW Invasive Weed Spraying 2019 - Round 1. Click here for details.

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com