Cysylltiadau

Clefydau Gwenyn ac yr  Uned Wenyn Genedlaethol

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â chlefydau gwenyn neu faterion Uned Gwenyn Genedlaethol eraill, dylech gysylltu ag Arolygydd Tymhorol NBU ar gyfer rhanbarth Ceredigion a Gogledd Sir Gaerfyrddin (Ebrill i fis Medi yn unig):

Karen Smith - 07979 119374 neu Karen.Smith@apha.gsi.gov.uk

Mae swm sylweddol o wybodaeth ar gael ar wefan yr Uned Wenyn Genedlaethol (NBU), gan gynnwys y newyddion diweddaraf, achosion o afiechydon yn eich ardal a llawer o daflenni addysgol am ddim i'w lawrlwytho sy'n ymdrin â sawl agwedd ar gadw gwenyn.

Anogir pob aelod o Gymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch i gofrestru ar "BeeBase" sy'n rhan o'r Uned Wenyn Genedlaethol. Beebase yw'r gofrestr genedlaethol o wenynwyr a bydd cofrestru arni'n sicrhau y byddwch yn cael rhybuddion trwy'r e-bost os bydd achosion o afiechydon hysbysadwy yn codi yn eich ardal ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall, fel "rhybuddion am newyn". Mae modd cofrestru am ddim.

Mae manylion yr arolygiaeth genedlaethol, gan gynnwys rhifau cyswllt a chyfeiriadau e-bost i'ch arolygydd gwenyn tymhorol lleol, ar gael ar dudalennau cyswllt gwefan yr Uned Wenyn Genedlaethol. 

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com