4. Addysg Training

Croeso i dudalennau addysg Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch.

Ein nod yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r wenynen fêl, hyrwyddo technegau hwsmonaeth da a gwella'r amgylchedd y mae'r wenynen fêl yn bodoli ynddo.

Cynhaliwn gyrsiau cadw gwenyn ar amryw adegau o'r flwyddyn sydd wedi'u hanelu at ystod o lefelau profiad o ddechreuwyr llwyr i'r gwenynwyr mwy profiadol.

 

Yn ogystal â'r theori cadw gwenyn, cynigiwn sesiynau ymarferol yng ngwenynfa a'n Cymdeithas trwy'r tymor gweithgar.

Mae gennym raglen o sgyrsiau a chyflwyniadau hefyd trwy gydol misoedd y gaeaf yn ein cyfarfodydd misol

Os hoffech gyfrannu erthyglau, ffotograffau neu gynnwys addysgol arall, cysylltwch â'n Swyddog Hyfforddiant.

Defnyddiwch y ddewislen gyferbyn i archwilio mwy a dewch nôl i edrych yn rheolaidd i gadw i fyny â'r wybodaeth ddiweddaraf.

Mwynhewch gadw gwenyn!

 

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com