HELP

Gobeithiwn ddarparu help a chymorth i chi ar y tudalennau hyn ar gyfer y problemau a'r anawsterau cadw gwenyn hynny y byddwn yn eu hwynebu ar hyd y flwyddyn cadw gwenyn.

Ein bwriad ni yw bod pob gwenynwr amhrofiadol (gweddol) newydd y Gymdeithas, yn cael mentor cadw gwenyn, rhywun a all rannu eu profiad gyda chi a'ch helpu trwy'r gromlin ddysgu lem y mae pob un ohonom wedi cael profiad ohoni yn y blynyddoedd cyntaf.

Fel rheol, byddwn yn penodi mentor ichi naill ai yn ystod y Cwrs i Ddechreuwyr neu pan fyddwch chi'n ymuno â'r Gymdeithas yn y lle cyntaf. Os oes arnoch angen help gyda hyn, cysylltwch â'n Swyddog Hyfforddi.

Bydd ein haelodau mwy profiadol, fel Tîm Rheoli'r Wenynfa a'r Swyddog Hyfforddi'n hapus ac yn fodlon rhoi help llaw a chynnig arweiniad bob amser.

 

Os ydych chi'n amau fod gan eich gwenyn afiechyd, cysylltwch â'ch Archwilydd Gwenyn Tymhorol a fydd yn trefnu i ymweld â chi ac archwilio'ch gwenyn.

 

Bydd y tudalennau Help hyn yn cael eu hehangu trwy gydol y flwyddyn.

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com