Taflen Gwybodaeth

Yn ogystal â'r taflenni rhagarweiniol hyn, byddwn yn llunio canllawiau cadw gwenyn defnyddiol ar y tudalennau hyn. Mae rhai ohonynt wedi'u hatgynhyrchu o ffynonellau eraill a bydd eraill yn waith gwreiddiol ein cyfranwyr ein hunain. Bydd y rhestr yn tyfu gydag amser. Cofiwch, wrth ddefnyddio'r canllawiau hyn, nid oes dim byd byth yn "ddu a gwyn". Bydd gan wenynwyr eu dulliau dethol eu hunain yn dibynnu ar eu hamgylchiadau a'u hadnoddau. Mae i fyny i chi ddewis a dethol y syniadau a'r dulliau gorau i weld beth sy'n gweithio orau i chi.

Canllaw Gwybodaeth 1 - Rheoli Haid

Artiffisial *

*  Fel ein canllaw gwybodaeth cyntaf, rydym wedi manylu ar

y weithdrefn ar gyfer yr "haid artiffisial" sylfaenol. Os

dyma'ch blwyddyn gyntaf fel gwenynwr, gallai fod

yn syniad da cael help gyda'r weithdrefn hon gan

wenynwr mwy profiadol, neu hyd yn oed yn well na

hynny, gan eich mentor.

Canllaw gwybodaeth 2 - Sterilising Hives.

Canllaw Gwybodaeth 3 - Queen Mating with Mini Nucs.

Canllaw Gwybodaeth 4 - Symud Gwenyn.

Canllaw Gwybodaaeth 5 - Bod yn Wenwynwr.

Canllaw Gwybodaeth 6 - Gwnewch Le in Wenyn.

Canllaw Gwybodaeth 7 - Planhigion gardd i wenyn

Canllaw Gwybodaeth 8 - Mae Gwenyn yn Wych (i blant).

 

*I

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com