Ymuno a Ni

Os ydych chi'n byw yn Llambed neu'r ardal o'i hamgylch a bod gennych ddiddordeb mewn ymuno 'n Cymdeithas, gallwch:

Lawrlwytho Ffurflen Aelodaeth a dychwelyd y ffurflen wedi'i llenwi i'r cyfeiriad a welir ar y ffurflen

 

Os oes gennych gwestiwn am aelodaeth, gallwch lenwi'ch manylion a'ch ymholiad ar y dudalen Cysylltwch Ni a bydd aelod o'r Pwyllgor yn cysylltu  chi neu os hoffech siarad rhywun am y posibilrwydd o ddod yn aelod, cysylltwch 'n Hysgrifennydd.

Os ydych chi'n wenynwr gyda gwenynfa o dros dair nythfa ar hyn o bryd ac yr hoffech ymuno, ewch i'r Bee Diseases Insurance Ready Reckoner i gael manylion y premiwm yswiriant ychwanegol y bydd angen ichi ei gynnwys ar eich ffurflen aelodaeth.

Mae gwahoddiad i bob aelod o'r Gymdeithas fynychu'n ac mae croeso iddynt hefyd fynd i'r sesiynau gwenynfa bob dydd Sul trwy gydol y tymor. Mae'r aelodaeth yn rhoi ichi hefyd fynediad i gefnogaeth gwenynwyr profiadol a'r cyfle i rannu a dysgu o brofiad cyd-wenynwyr newydd.

 

BDI Ready Reckoner

Up to 3 hives free

Up to 5 hives £2.00

Up  to 10 hives £5.25

Up to 15 hives £7.75

Up to 20 hives £9.50

Up to 25 hives £11.10

Up to 30 hives £13.60

Up to 35 hives £16.10

Up to 39 hives £18.10

 

 

Mae manteision ymarferol aelodaeth yn cynnwys:

Yswiriant Afiechydon Gwenyn

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a Chynnyrch

Cylchlythyr (a gyhoeddir yn fisol trwy'r e-bost)

Cylchgrawn "The Welsh Beekeeper" (a gyhoeddir bob chwarter gan Gymdeithas Gwenynwyr Cymru)

Cael benthyg cyfarpar

Gwersi ar gyfer y dystysgrif sylfaenol mewn cadw gwenyn a'r arholiadau theori ac ymarferol modiwlar a weinyddir gan Gymdeithas Gwenynwyr Cymru

Gostyngiad ar docynnau a brynir ymlaen llaw i gonfensiwn blynyddol Cymdeithas Gwenynwyr Cymru

 

Lawrlwythwch ein Ffurflen Aelodaeth

 

 

 

I weld ein dogfen Polisi a Chanllawiau Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol, sy'n nodi pam a sut rydym ni'n casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol o'n haelodau. Cliciwch yma.

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com