Mae'r Gymdeithas yn cyfarfod unwaith y mis yn ystod yr hydref a'r gaeaf yn Neuadd y Mileniwm yng Nghellan. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau ym mis Medi ac yn cael eu cynnal ar ail ddydd Mawrth y mis am 8.15 p.m. ac yn dod i ben gyda'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mawrth.

 

Mae gennym raglen o sgyrsiau a chyflwyniadau ar gyfer y cyfarfodydd – roedd y pynciau yr ymdriniodd y siaradwyr â nhw yn ystod tymor 2018 yn cynnwys adnabod afiechydon, dulliau rheoli heidiau, magu mamwenyn

Ac wrth gwrs, mae pob cyfarfod yn gyfle i gael sgwrs dros baned a bisgedi am wenyn, gwenynwyr a sut mae yna amrywiaeth o wahanol atebion i bob cwestiwn cadw gwenyn!

O fis Ebrill ymlaen, bydd ein Rheolwr Gwenynfa a'i dîm yn mynychu   bob prynhawn dydd Sul am 2:00 p.m. a bydd y sesiynau hyn yn agored i bob aelod fynychu. Croesewir cymorth gyda'r amryw dasgau sydd ynghlwm â chadw'r wenynfa i redeg yn llyfn!

Mae ein cyfarfod ym mis Rhagfyr yn cynnwys ein cinio a raffl Nadolig blynyddol. Dyma gyfle inni gyd ymlacio dros wydraid o win a phryd o fwyd Nadoligaidd a chodi llwncdestun i ddiwedd blwyddyn lwyddiannus arall o gadw gwenyn (gobeithio).

Directions are here.

 

Please check regularly for details of the programme of meetings. During the spring and summer we hold weekly sessions at our Association apiary - see Events listing.

Next Meeting Tuesday 12th February 2019. 

Cellan Millennium Hall. 8.15pm.

Tea and biscuits provided. Monthly membership subs £1.00.

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com