Nodiadau tymhorol

Gwanwyn
 

Y tu mewn i'r cwch gwenyn, bydd y gwenyn eisoes wedi dechrau ar eu nythod gyda'r Famwenynen yn dodwy mwyfwy o wyau bob dydd. Mae cyfuniad o ddeoraid cynyddol i'w fwydo a symiau stôr y gaeaf yn bythol gostwng yn arwydd o berygl i'r nythfa. Dyma pryd y gall nythfeydd o wenyn lwgu ac yn aml iawn, dyna sy'n digwydd. Os oes gennych amheuaeth, rhowch floc o ffondant pobydd yn uniongyrchol dros y twll bwydo. Mae hwn yn cael ei ffafrio yn lle surop mor gynnar â hyn yn y flwyddyn oherwydd gall ambell i beint o surop rhewllyd modfeddi uwchlaw'r nyth oeri'r deoraid (a'r gwenyn!).

 

Wrth gwrs, bydd angen lleithder ar y gwenyn i hydradu'r ffondant, ond mae hyn yn wir hefyd am eu cyflenwadau dan sêl eu hunain. Maent i weld yn eithaf deheuig wrth wneud hyn, naill ai'n mynd allan ar y diwrnodau mwynach i gasglu dŵr neu'n defnyddio'r anwedd sy'n digwydd yn naturiol yn y cwch gwenyn ei hun.

Wrth inni symud ymlaen at ddiwedd mis Mawrth/dechrau mis Ebrill (ac wrth i'r tywydd gynhesu), os bydd cyflenwadau'r gwenyn yn ysgafn, bydd ambell i beint 1:1 o surop siwgrllyd yn eu cadw i fynd hyd nes i'r gwanwyn gyrraedd ei anterth.

Mae gwneud archwiliad cyntaf y flwyddyn yn adeg nerfus bob amser! Dewiswch ddiwrnod mwyn gyda gwyntoedd ysgafn, pan fydd y gwenyn yn hedfan. Gobeithio y gwelwch fod eich gwenyn wedi goroesi'r gaeaf, bod y Famwenynen wedi dechrau dodwy a bod y gwenyn yn edrych yn iach ac yn barod i fynd, gyda chyflenwadau digonol.

Os bydd eich gwenyn wedi marw ac nid yw'r achos yn amlwg, naill ai tynnwch y cwch gwenyn yn llwyr er mwyn ei sterileiddio mewn achos o afiechyd neu o leiaf seliwch y fynedfa i atal nythfeydd eraill rhag dwyn a throsglwyddo'r afiechyd i gychod eraill.

Os ydy'r nythfa'n wan ac yn methu amlhau, y ddau brif achos fel rheol yw Nosema ac/neu Varroa. Mae digon o wybodaeth am y ddau a llawer mwy ar gael yn rhad ac am ddim yn yr Uned Gwenyn Genedlaethol.

Os defnyddiwch loriau solet, nawr yw'r adeg i'w cyfnewid am un newydd. Byddwn yn oedi marcio/clipio'r Famwenynen hyd nes bod y gwenyn mewn sefyllfa i'w disodli os bydd rhywbeth yn mynd o'i le h.y. arhoswch hyd nes bod gwenyn gormes ar yr adenydd.

Mae digon o ddant y llew o gwmpas yn y gwanwyn lle rwyf innau'n byw sy'n rhoi hwb cynnar i'r gwenyn (os ydy'r tywydd yn caniatáu), sy'n gwneud unrhyw ddil newydd yn felyn llachar iawn, ac os ydy'r tywydd yn fwyn iawn, gall ddarparu llif boddhaol i'r gwanwyn.

Gobeithio y cawn ni haf da o'r diwedd eleni (nid oes ball ar obaith) a boed i'ch heidiau hongian yn isel!

Mike Davies

Cadeirydd, Cymdeithas Gwenynwyr Lambed a'r Cylch.

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com