Diwrnod Blasu

Diwrnodau Blasu 

 

Ydych chi'n ystyried cadw gwenyn ond nad ydych yn siŵr beth sydd ynghlwm? Efallai nad ydych chi am ymroi i gwrs cadw gwenyn llawn eto neu efallai bod gennych awydd gwybod mwy. Mae'r sesiwn undydd rhagarweiniol hon ar eich cyfer chi!

Dyma'r rhaglen ar gyfer y diwrnod:

 

10:00a.m.

Cyflwyniadau

 

10:15a.m.

Y Wenynen Ryfeddol (cyflwyniad)

 

12:00p.m.

Egwyl am ginio

 

1:00 p.m

Dechrau Arni (gweithgaredd ymarferol a chyflwyniad)

 

2:00p.m

Y Tu Mewn i'r Cwch Gwenyn

 

3.30p.m

Sesiwn Holi ac Ateb

 

4:00p.m

Gorffen

Bydd te, coffi a bisgedi yn cael ei roi, ond mae croeso ichi ddod 'ch pecyn cinio eich hun. Os bydd y tywydd yn caniat, byddwn yn rhoi arddangosiad ymarferol o archwiliad cwch gwenyn bydd dillad amddiffynnol yn cael eu darparu, ond dewch 'ch welingtons a menig glaw eich hun.

 

I gael gwybodaeth ynghylch pryd byddwn yn cynnal ein Diwrnod Blasu nesaf, ewch i'n tudalennau digwyddiadau.

 

 

Tea, coffee and biscuits will be provided but you are welcome to bring a packed lunch. Weather permitting there will be a demonstration using a real hive.  Bee suits will be provided but please bring your own wellingtons and marigold gloves.

 

 

For information on our next Taster Day, please visit our Events pages.

Directions to the Millennium Hall Cellan are here

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu.

 

Os hoffech roi rhodd o gadw gwenyn, cysylltwch â ni i brynu tocyn anrheg ar gyfer y Diwrnod Blasu.

Please contact us if you are interested in attending.

 

If you would like to give a gift of beekeeping, please contact us to buy a gift ticket for the Taster Day.

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com